Yönetim

     

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülüzar Şule TEPETAŞ CENGİZ
Merkez Müdürü

 

   
Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ      Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKAYOĞLU
Üye     Üye

 

     
Dr. Öğr. Üyesi Cantürk AKBEN Öğr. Gör.Tacettin TEZCAN Öğr. Gör. Halil İbrahim ÇABUK
Üye Üye Üye

 

 
Gökhan TURHAN
Üye
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top