Gelişim Değerlendirme Birimi

 Birimin Amacı: 

 • Çocuğun var olan gelişim düzeyini belirleyerek, gelişimsel farklılıklarını saptamak,
 • Gelişimsel risk taşıyan çocukları tespit etmek,
 • Çocukların özel gereksinimlerini ortaya koymak,
 • Farklı gelişim gösteren veya gelişimsel risk altındaki çocuklar için uygun eğitim programları planlamak ve uygulamak,
 • Eğer tıbbi değerlendirme ve tanılama yapılmamışsa aileyi bilgilendirerek hastanelere yönlendirmek,

 

      Gelişimsel Değerlendirme Alanları: 

      Aşağıdaki belirlenen alanlarda geçerli ve güvenilir ölçme araçları ve uzmanlar ile 0-72 ay grubu çocukların gelişim düzeyleri belirlenecektir. 

 • Gelişimin ölçülmesi (Tüm gelişim alanları)
 • Okula hazırlığın ölçülmesi
 • Matematik becerilerinin ölçülmesi
 • Görsel algının ölçülmesi
 • Sosyal becerilerin ölçülmesi
 • Problem çözme becerilerinin ölçülmesi
 • Benlik algısının ölçülmesi
 • Motor becerilerin ölçülmesi
 • Dil gelişiminin ölçülmesi

 

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top