Montessori Destek Birimi

  • Aşağıdaki iş paketleri kapsamında faaliyetler gerçekleştirilecektir:
  • Hedef grupların belirlenmesi ve kabulü
  • Montessori eğitim programının belirlenen gruplara uygulanması
  • İzleme-değerlendirme ve raporlaştırma

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top